Támogatások

Mezőgazdasági szaktanácsadás szolgáltatás keretében a hazai és európai uniós forrásból lehívható támogatások igénylését végzem. Az igénylés alapja a termelő gazdaság szerkezetének ismerete, összehangolva a fejlesztési célokkal.

Az egységes területalapú támogatási rendszerben nincs támogatási jogosultság; a támogatást a mezőgazdasági termelők nyilatkozatában szereplő támogatható hektárok alapján nyújtják. A hektáronkénti támogatás országszerte egységes.

A támogatási igények benyújtására az Egységes kérelem beadásának időszakában nyílik lehetőség. A jogcímszintű támogatási és kifizetési kérelmek beadásának szankciómentes határideje a tárgyév május 15 napja. Ettől eltér a termeléshez kötött anyajuhtartás támogatási és kifizetési kérelem határnapja, amely az aktuális tárgyév március 20 napja.

Területalapú (SAPS)

Egységes kérelem - Zöldítés

Agrár-környezetgazdálkodás (VP-AKG)

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP-ÖKO)

NATURA 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (NATURA 2000 gyep)

Dohány szerkezetátalakítási nemzeti program

Kérődző szerkezetátalakítási program

Termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatása

Termeléshez kötött gyümölcstermesztés támogatása

Termeléshez kötött ipari olajnövény és zöldségnövény termesztés támogatása

Termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

Termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatása

Zöldség, gyümölcs, dohány szerkezetátalakítási nemzeti program

Erdősítés támogatása

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás

Közvetlen támogatások

Biztosítás díjtámogatása

Mezőgazdasági kistermelői támogatás

Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatása

Termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatása

Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatása

Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása