Pályázatok

MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK TÁMOGATÁSA

VP2-6.3.1-20

TÁMOGATÁS FORMÁJA, JELLEGE

Vissza nem térítendő támogatás gazdaság fejlesztéséhez

Egy életvitelszerű tartózkodási/megvalósítási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.

Támogatás intenzitás: 100%

Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg

Támogatást igénylők köre

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

- Életvitelszerű tartózkodási hely vagy bejegyzett székhely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségben volt, melyet a projekt lezárásig fent kell tartani (60 hónap).

- A támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euró STÉ, de legfeljebb 6 000 euró STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik, vagy ezzel egyenértékű nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból.

Kötelezően választható tevékenységek

- A támogatói okirat hatályba lépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó üzemméretnek meg kell haladnia a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevételének el kell érnie legalább a 6 000 eurót.

Területi korlátozás

Kizárólag vidéki térségekben valósulhat meg.

- 10 ezer főnél kevesebb népesség

- 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei

Kötelezettségek

- Működtetési időszak kezdete a támogatói okirat hatályba lépését követő nap, a vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja.

- A támogatói okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg 75 %- a.

- A támogatói okirat kézhezvételétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projektet.

- A támogatói okirat hatályba lépését követő 4. év végére a kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó üzemméret meg kell, hogy haladja a 6000 euró STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységéből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységéből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót.

- Kötelező képzésen való részvétel a támogatási összeg 25%-nak lehívásáig.

- A támogatási összeg további 25%-nak lehívása a 4. év végére vállalt euró összeg/üzemméret elérését követően.

A felhívásra beérkezett támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra, pontozási rangsor állítása szerint.


PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTÉS